Polityka prywatności

Nota prawna i informacje o prywatności

Niniejszy dokument, dotyczący świadczenia usługi udostępniania poczty elektronicznej w domenie poczta.pl, zawiera informacje na temat usługodawcy oraz prywatności Użytkownika korzystającego z usługi.

1. Informacja o usługodawcy i ochronie danych Użytkownika

 • Usługę udostępniania konta poczty elektronicznej (dalej: „Usługa”) w domenie poczta.pl świadczy:
  Praca.pl Sp. z o.o.
  Bolesława Prusa 2
  00-493 Warszawa
  Adres e-mail Usługodawcy: biuro@poczta.pl.
 • Usługa świadczona jest zgodnie z Regulaminem, dostępnym tutaj. Korzystanie z Usługi wiąże się z akceptacją Regulaminu.
 • W celu ochrony danych Użytkownika przesyłanych pomiędzy jego komputerem a serwisem poczta.pl, Usługodawca stosuje szyfrowanie kanału komunikacji (SSL).

2. Informacje zbierane o Użytkowniku

 • Użytkownik może korzystać z Usługi bez podawania imienia i nazwiska.
 • Podczas rejestracji konta poczty elektronicznej Użytkownik powinien podać następujące dane:
  • płeć;
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (kraj, województwo, nazwę miejscowości wraz z kodem pocztowym);
  • ogólne dane dotyczące sytuacji zawodowej;
  • ogólne dane dotyczące zainteresowań.
 • Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych – poza imieniem i nazwiskiem – skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usługi.
 • Podczas korzystania z poczty elektronicznej w domenie poczta.pl poprzez interfejs webmail dostępny w serwisie poczta.pl, na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies:
  • Usługodawcy – służące utrzymaniu sesji Użytkownika, zapisaniu konfiguracji interfejsu webmail, analizie ruchu w witrynie poczta.pl;
  • usługi Google Analytics – służące analizie ruchu w witrynie poczta.pl.
 • Usługodawca zbiera i przechowuje adresy IP urządzeń, z których Użytkownik łączył się z Usługą.

3. Cel zbierania informacji o Użytkowniku

 • Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez usługodawcę jest świadczenie Usługi oraz marketing produktów i usług usługodawcy, a także podmiotów trzecich.
 • Usługodawca nie przewiduje udostępniania danych osobowych Użytkownika osobom ani podmiotom trzecim, poza przypadkami, w których wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Uprawnienia Użytkownika dotyczące jego danych

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 • Użytkownik ma prawo żądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli żądanie dotyczy danych innych niż imię i nazwisko, zaprzestanie przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi.