Pomoc

Konfikuracja konta SMTP

Konfiguracja SMTP z poziomu programu pocztowego takiego jak Thunderbird, Outlook czy Mail, zainstalowanego na komputerze przebiega w bardzo prosty sposób. Do jej przeprowadzenia niezbędne będą następujące dane serwera:

  • serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.poczta.pl
  • port: 25 i 587 (ssl:465)

Serwer wymaga uwierzytelnienia poprzez login (na przykład jan_kowalski@poczta.pl) i hasła podanego przy rejestracji konta na portalu poczta.pl.

W przypadku programu Thunderbird konfiguracja jest możliwa poprzez wybranie opcji narzędzia -> konfiguracja kont... W kolumnie po lewej stronie klikamy na przycisk Operacje i z menu wybieramy opcję Dodaj konto pocztowe... (w przypadku tworzenia nowego konta od podstaw) lub wybieramy ustawienia jednego z istniejących kont.

W przypadku tworzenia nowego konta uzupełniamy dane (adres e-mail i hasło) w oknie Konfiguracja konta e-mail. W następnym oknie umożliwiono edycję ustawień serwera poczty wychodzącej. To tu właśnie podajemy wyżej wymienione dane serwera i tworzymy konto.

W przypadku programu Mail, preinstalowanego na systemie Mac OS X konfiguracja SMTP jest równie prosta. Z menu Plik wybieramy opcję Dodaj konto i podajemy podstawowe dane - adres e-mail i hasło podane przy rejestracji. W następnym oknie uzupełniamy dane serwera poczty przychodzącej i klikamy dalej. W kolejnym oknie mamy możliwość konfiguracji serwera poczty wychodzącej, w której podajemy wcześniej wspomniane dane serwera poczta.pl. Należy zaznaczyć opcję Użyj uwierzytelnienia i wpisać dane podane przy rejestracji (nazwę użytkownika i hasło). W ostatnim oknie program Mail podsumowuje dotychczas podane dane - konfiguracja zakończona. Edycję ustawień utworzonego wcześniej konta pocztowego możemy przeprowadzić poprzez wybranie zakładki Konta w preferencjach programu (Mail -> Preferencje).

Procedura konfiguracji serwera poczty przychodzącej SMTP jest bardzo prosta w każdym programie do obsługi poczty elektronicznej - użytkownicy innych aplikacji, także przeznaczonych na urządzenia mobilne są prowadzeni poprzez kolejne czynności szczegółowymi wskazówkami, a podane na początku niniejszego FAQ dane są jedynymi jakie okażą się niezbędne do korzystania z konta zarejestrowanego na poczta.pl.

Konfikuracja konta POP3/IMAP

Konfiguracja konta mail w poczta.pl na swoim komputerze jest bardzo proste i wymaga podania kilku podstawowych danych:

  • Serwer POP3: pop3.poczta.pl, port 110 (ssl: 995)
  • Serwer IMAP: imap.poczta.pl, port 143 (ssl: 993)
  • Login: Twój adres e-mail, na przykład jan_kowalski@poczta.pl
  • Hasło: Twoje hasło podane przy rejestracji konta, jest identyczne w przypadku konfiguracji serwera POP3, IMAP

Po ich podaniu podczas konfigurowania skrzynki pocztowej w programie takim jak Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, lub Mail preinstalowanym na systemie Mac OS X możemy odbierać, wysyłać i archiwizować korespondencję elektroniczną na dysku naszego komputera stacjonarnego lub przenośnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Mac OS X lub Linux. Ponadto, korzystanie z konta mail w poczta.pl jest także możliwe za pośrednictwem programów pocztowych dostępnych na urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe z systemem Symbian, Android, iOS, Windows Mobile, Blackberry OS, i innych. Po przeprowadzeniu poprawnej konfiguracji, opisanej szczegółowo w dziale pomocy na stronie www.poczta.pl będziemy mogli korzystać ze wszystkich funkcjonalności konta mail w domenie „poczta.pl” - wysyłania i odbierania korespondencji indywidualnej i grupowej, wysyłania i odbierania załączników, i wielu innych. Korzystanie z programu pocztowego nie wyklucza jednak możliwości użytkowania poczty za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do sieci Internet. Wciąż będziemy mogli zalogować się do naszego konta mail na stronie www.poczta.pl i odebrać lub wysłać wiadomości. Jeśli w ustawieniach programu pocztowego zaznaczymy opcję pozostawiania kopii odebranych i wysłanych wiadomości na serwerze będziemy mieli ponadto dostęp do wiadomości przeczytanych i wysłanych za pośrednictwem programu pocztowego. To bardzo ważne, gdyż w przeciwnym wypadku cała korespondencja będzie usuwana z serwera i dostępna jedynie na naszym komputerze - wyklucza to możliwość uzyskania do niej dostępu poza domem, lub gdy nie mamy ze sobą komputera przenośnego, na którym korzystamy z danego programu.